Padrep watiqaynin - II

Qayantinmi ancha tutamanta puñuymanta unyaqta uyarispa rikcharirqan. Huk ancha wakchahina rikchaq indiokunaqa kawitup qayllanpi tiyarqanku payman qawaykupayaspa.
Mancharispam “pim kankichik?” ñispa tapurqan.
“Kay llaqtapi tiyaq runakunam kayku. Kayman hamuyku qampaq aslla charkita papatawan apamuspa.”
“Imaraykutaq chika tutamanta hamunkichik?”
“Ñuqaykupaqmi mana ancha tutamantachu. Tukuy punchaw paqarina pachapi rikchariyku. Kay mikunallataqa qampaq mesapi churapuspam ña ripusun. Kaypim tukuyniyku allin cristianos kayku, manam kaypi idúlatra kanchu. Tukuyniykupas confesakuyta munayku. Kutimusaqku.”
Ancha putikuspam padreqa chay qachqasapa lliki-lliki mapa pachawan pachallikusqa runakuna punkunmanta lluqsiqta qawarirqan. Anchata yarqaymanta muchuspam chay uchuyuq papatawan charkisqa aychata mana samaspa mikurqan. Chaysawam Teófilo chayarqan miski yurawan timpusqa yakuta apamuspa. Padreqa utqalla upyaspa ñataq kusikurqan.
“Risun iglesiata rikuq!” ñispam Teofilota ñirqan.
Iglesiaman yaykuspapachallam putikuspa anchirqan. Kurkukunam mullpayasqa karqan, pirqakunari tuninayaqhina rikurirqan.
“Teófilo, kay iglesiaqa manam Diospa tiyananpaq kamanchu. Utqalla runakunata qayaspa kamachiytaq ‘riychik iglesiata allichaq’ ñispa.”
“Ancha sasam kanman, padre. Tutamanta chakrankunaman rinku urya123 . Manaraq tamyapacha chayamuptin tarpunankum. Mana hinaptinqa mikunanku pisipanqa. Muchuypacha kanqa! Mana kanan tarpuptinkuqa tukuyninchik –ñuqaykupas padrepas– yarqaymanta wañusun.”
“Yarqaymanta wañuptinchikpas musuq iglesiata qullanan Diosninchikpaq ñataq allichanqaku sumaqchanqaku. Manam qaya tutamanta chakrankuman richunkuchu, iglesiapaq llamkachunku!”
“Arí, padre. Chayta willasaqmi.”
“Teófilo, ñiway. Imahinataq chay ñawpaqniy124 padreqa wañurqan?”
“Mana pipas chayta yachanchu. Huk kuti qawmiwa ‘kanan tuta purum wasipi ñawpa llaqta wakata muchanqaku’ ñiptinsi padreqa ‘chayta harkasaq’ ñispa wayquman uraykurqan mayuta chimpayta munaspa; utqalla muchanawasiman chayayta munaspam mana allin ñanta rispa kimraripayarqan125 . Huk llaqtamasiykuqa paywan purirqan. Tutayarqan, chay indio machu kaspam mana utqalla purikuptin padreqa karupi ñawparirqan. Wayqup manyanman chayaspa chinkaripurqan. Mana ñam chay indio qatiqninqa rikurqanchu. ‘Maypich padreqa?’ ñispam maskarqan. Chay tuta pura killa kaptinpas chay indioqa mana ña padreta rikuspa manchakuspa llaqtaman kutimurqan. Qayantinri wakin indiokunawan padreta maskarqanku ‘wayqumanchá urmarqan’ ñispa. Mana haykappas ayanta tarirqaykuchu.”
“Pitaq chay indio paywan purikuqqa?”
“Ñuqam karqani, padre.”
Chayta uyariptinmi padrep matinmanta qasayaq humpi suturqan. Chay wiñay asikuq Teófilo supayhina rikcharqan. Mana waqranpas chupanpas rikuriptintaq ichapas supaypa kachasqan runa kanman.
“Manachu wañuchirqanki?”
“Imañinkitaq, padre! Chay padreqa ancha allin runam karqan. Anchata kuyarqani. Imahinach wañuchiyta munayman? Ichapas umu layqap rurasqan kanman.”
“Pikunam kay llaqtapi umukuna?”
“Isabel Chawpitiklla, padre, wakamuchaq kaspa miyuyuq126 hampita timpun runakunata ‘awqaymi’ ñispa upyachinanpaq.”
“Manachu Isabel Chawpitiklla kunan punchaw tutamanta ñuqapaqqa charkisqa aychata uchuyuq papatawan apamurqan ‘confesakuyta munani'” ñispapas?
Ñataq Teófiloqa asirqan. “‘Padreta llullachisun’ ñispam chayhinata rimanku. Chaqaykunaqa ñukña runam. Aychatam apamuptinku ñawpaqraq asllata pachaman wischunki allqu mallinanpaq. Allqu mana wañuptinqa mikunki.”
Padreqa anchata putikurqan. “Ima chika pasum127 kani chayhina doctrinata chaskispa!”
“Teófilo, kunanqa ripuytaq. Qayam tukuyninkuta kaypi suyasaq iglesiata allichaspa llamkanankupaq. Pi mana hamuqtapas muchuchisaqmi. Padrep wasintapas allichanankum. Imahinataq chayhina kuchi wasipi tiyasaq? Ama simiyta qunqaychu!”


  1. uryaytrabajar en el campo (chinchaysuyismo)
  2. ñawpaqniymi predecesor
  3. kimraripayayir por las laderas buscando un camino más rápido
  4. miyuveneno
  5. pasu kayno tener suerte, no lograr realizar algo