Padrep watiqaynin - IV

“Teófilo, imaraykutaq ‘Isabel Chawpitiklla wakamuchaqmi’ ñispa ñiwarqanki? Wasinmanmi kunan rirqani. Manam ima wakap unanchantapas rikurqanichu. Apunchik Jesucristop sumaq imagennintaqmi huchuylla altar sawapi wasip chawpinpi sayarin, qayllanpiri huk Santa María wiñay doncellap imagenninmi sayarinpas. Imahinataq idólatra kanman?”
Teofiloqa yachasqanhina134 asirirqan. “Padre, kaypi wamaqmi kanki. Manaraqmi chay runakunata allinta riqsinkichu. Chay Cristop imagenninpa ukunpiqa chay Qullqiruntu wakap unanchanmi pakasqa. Virgenpa ukunpitaq wakap paninpa unanchanqa kanmi.”
Padreqa chayta uyarispam anchata piñakurqan.
“Paykunaqa ‘padreta llullachisun’ ñispam pantakaqku. Qayam Chawpitikllap wasinman kutirispam tukuy chay millay millay kawsasqankunatapas puchukachisaq.”

Runakunaqa ña padrep wasinta allichayta qallarirqanku kawitup rantinpas huk millmawan qatasqa puñunata kamarispa. Hinaptinmi huk mita padreqa llaqtamanta lluqsiyta munarqan pata patanpi rurasqa chakrankunata rikunanpaq. Ña wayqup manyanman chayamuspam qaqasawapi tiyaykurqan. Chaymi karuñiqman qawaykurqan. Hinaptinmi puyumanta lluqsimuq hatun rasusapa135 urqukunaqa rikurichkarqan. Sumaq kayninta rikuspam “indiokunap ‘chaykuna wakach’ iñisqanqa manam sasachu unanchanaypaq” ñispa yuyarqan. Chaymantari kawsayninpa chiki kasqanta yuyarispam chisikama chaypi putikuspa tiyarqan. Qunqayllamantam pacha ña chisiyaqta rikurqan.
“Manam allinta ñanta yachanichu, utqaspa rinaymi, paqtach tutapi ñanta pantakayman.”
Ñanta purispam runa uy-uy waqachkaqta uyarirqan. Huk qaqap qayllanpiqa huchuylla wamrata tarirqan. Ancha sumaq wamram karqan.
“Pim kanki?” ñispam tapurqan. “Manaraq wamrakunata kay llaqtapi rikurqanichu. Imaraykum waqanki?”
Wamraqa ñispa ñirqan: “Sallqamanta uraykamuspam huk llamayta pusamurqani. Yayaykunaqa chay llamata pistayta munanku mikunaykipaq. Qayllapim llamayta chinkachirqani. Mana tarispaqa manam wasiyman kutirisaqchu.”
Padreqa manaraq yachakusqa kuyapayaq sunquwan “yanapasqayki, llamaykita tarisun” ñispa ñiptinmi wamraqa huk mana riqsisqan ñanta pusarqan. Manaraq rikusqan suni sacha-sachaqa chaypi sayarqan. Padreri asllata mancharispa wamrata qatirqan. Sacha-sacha ukunpi kaspam mana ña wamrata rikurqanchu. Tutayarqan. Padreqa “maypich kayman?” ñispam putikurqan. “Imaraykutaq chay wamrata ‘yanapasqayki’ ñirqani? Pich kanman? Ichapas supaypa wamran kanman.”
Ñanta purichkaspam sachasacha ukunpi chipipipiq136 kanchariyta rikurqan. “Imach kanman?” ñispam chay kanchariyñiqman chiqachakurqan. Huk sumaq qurihina rikchaq lluychu sayaqta rikurqan. Chaychu wamra kanman? Utqa padreqa sacha-sachamanta lluqsina ñanta maskarqan. Qunqayllamantam sachasacha chinkaripurqan. Qayllanpiri llaqtataqmi rikurirqan.
“Chaqayqa supaymi karqan” ñispam humpirispa manchakurqan. Wasinman kallpaspam kutimurqan Diosta Virgentapas tukuy santokunatapas qayaspa waqaspa rezananpaq.


  1. yachasqanhinacomo de costumbre
  2. rasu = ritinieve
  3. chipipipiyresplandecer