Padrep watiqaynin - VII

Iglesiap punkunman chayaspallam, mana yuyasqallapi141 padreqa huk manaraq riqsisqa warmi chaypi suyachkaqta tarirqan. Ancha sumaq pachawan pachallikusqa kaspam qapaq apup warminhina rikcharqan. Kunkanri quri wallqawan wallqarisqa karqan. Uy-uy waqaqhina suyachkarqan.
“Pim kanki? Maymantam hamunki? Imaraykum waqanki?”
“Padre, wakcha ikmam142 kani. Manaraqmi kayman hamuqchu kani ancha karu chakraypi uryakuspa.”
“Manam wakcha runahina rikchankichu. Imahinam quri wallqawan wallparikusqa kanki wakcha kaspaqa?”
“Padre, qusaymi huiracochapaq quri chakranpiqa llamkapakurqan. Hatun unquy chayman chayaptinmi huiracochakunaqa ayqirqanku. Qusayqa huiracochawan ripurqan karu llaqtapi awqanakuq sapallayta saqiriwaspa. Ripuspapachallam kay wallqata quwarqan. Huiracochap warminpas kay sumaq qumpi awasqa anaku llikllatapas quwarqan.”
Padre payman sichpaykuspam ancha sumaq warmi kaqta rikurqan.
“Manachu huk supay kanman?” ñispa musyakurqan.
“Padre, karumantam kayman hamuni ‘confesakusaq’ ñispa.”
“Qayakama suyallay, kunanqa ancha saykusqam kani.”
“Manam, padre. Manam suyayta atinichu. Kananqa tutayaptinmi ñataq supayqa kutimunqa rikumuwaqniy ‘watiqasqayki’143 ñispa.”
“Imañinkitaq? Ima supaytaq watiqayta munasunki?”
“Ñawpa waka Qullqiruntu ñisqa supay qamhina rikchaq sumaq wayna tukuspa sapa tuta puñunayaptiypachalla puñunayman hamun. Rezaptiypas qayllaypim sirikun. Miski simiwanmi riman. Ñuqaqa manam imatapas rurayta atinichu.”
“Manam iñiypaqchu. Musqunkim.”
“Manam, padre. Manam musqunichu.”
“Hinaspaqa imatataq qamwan ruran?”
“Ña puñunaypi sirikuspam llatanakun, chaymantari ñuqatapas llatanachiwan.”
“Imañinkim? Supaypa hapisqanmi kanki.”
“Ichapas kanman, padre. Supayqa hatun unquyhinam. Runa unquypa hapisqan kaspaqa manam imatapas rurayta atinchu hampita mana chaskispaqa.”
“Qampaq hampillaykim allin confesakuyqa kanqa. Tukuyta willawanki mana imatapas pakaspa ‘wanasaqmi’ ñispari chay millay millay unquy ayqichinaykipaq.”
“Tukuyta willasaq, padre. Llatanachiwasqanmantapachallam simiyta muchayta qallarin. Chaymantam ancha hatun ullunta rikuchiwan.”
“Amataq chay millay simikunata rimaychu! Pinqayninmantam rimanki.”
“Manam, padre, manam pinqayniyuqchu. Chiqan ullun kaq. Chaymantam mana munaspapas ñuqapas rakayta rikuchini.”
“Amataq ‘raka’ ñispam ñinkichu. ‘Pinqayniyta rikuchini’ ñispam ñinki.”
“Arí, padre, ñuqataq pinqayniyuqmi kani. Ichaqa supaywanmi sirispa ñuqapas pinqayniyta qunqani.”
“Manam chay millay ima rurasqaykichiktapas qayllanmanta yachayta munanichu” ñispapas padreqa ñataq ñirqan “tukuytapas willaytaq manam imatapas qunqaspa.”
“Arí, padre. Chaymantam ullunta rakaypi satispa yuquwan.”
“Ama chaytaqa ñiychu! ‘Pinqayninta pinqayniyman yaykuchispa puñuchiwan’ ñispa ñiy!”
“Manam, padre. Ñam ñirqani, chayqa mana pinqayniyuqchu, ñuqataq pinqayniyuqmi kani, ichaqa supaywan sirichkaspaqa pinqayniyta qunqani. Manam puñuchiwanchu. Rikchakunim.”
“Chayqa ancha hatun hucham. Wañuy huchayuqmi kanki. Chay millay imakunata ruraptinmi kusikunkichu?”
“Arí, padre. Ancha miski kaptinmi kusikuni. Qusaymanta yallispam chaykunata ruran.”
“Amataq aswanta willawaychu! Manachu pinqayniyuq kanki!”
“Imaraykutaq chayta ñiwanki, padre?” tapuspam musuqmanta uy-uy waqayta qallarirqan. “‘Tukuyta willawanki’ ñispam ñiwanki, padre, mana imatapas qunqaspa’ ñispa.”
Padreqa upallarqan. Imatach rimanman?
“Wanayta munaspaqa, aychap kusikuyninta harkanki chaki tantallata mikuspa yakullata upyaspapas. Ama ña aychata mikunkichu, ama aswatapas upyankichu. Rezaspallam kawsanki tukuy watiqayta harkaspa. Kay disciplinata chaskiy! Kaywan muchuchikunki ñakarichikunki aswan allin kawsayta kawsanaykipaq. Allin confesiónta ruraspaqa mana huk huchallatapas pakaspapas ‘wanasaqmi’ ñispa ñiptiykiqa Diosqa pampachasunki. Kunanqa ripuytaq.”
“Arí, padre. Huk punchawkama.”
“Manam. Chakraykiman kutimunki. Ama kaypi qiparinkichu.”
Warmiqa ripurqan. Padreqa wasinta yaykurqan. Chaypi Teofilota rikuq rirqan.

“Teófilo, pim karqan chay chayraq iglesiap punkunpi suyachkaq warmiqa?”
“Manam warmita rikurqanichu, padre. Manam pipas chaypi karqanchu.”
Padrep uman muyuq wayrahina muyurirqan.
“Utiqchá tukuyman” ñispa ñikurqan.


  1. mana yuyasqallapisorpresivamente
  2. ikmaviuda
  3. watiqaytentar (en este contexto)