Padrep watiqaynin - IX

“Yaw, Teófilo, imataq chay qapariyqa?”
“Isabel Chawpitiklla hamurqan padrewan rimanakuq. Ancha piñakuqhina rikchan.”
“Imatataq munan?”
“Ñam, padre, yachanki.”

“Isabel, ama qapariychu! Manachu yachanki Diospa wasinpi kasqaykita?”
“Iskay uyayuq padrem kanki. Imatataq mullayta rurarqanki? Diospa siminta kunaspapas wakcha ikmata llullachinki.”
“Imañinkitaq, utiq warmi? Manam imatapas mullaykita rurarqanichu.”
“Llullakunki, padre. Kananqa chichum ‘puñusun’ ñisqaykimanta. ‘Manam ñuqawan puñunkichu chayqa Diosqa manam pampachasunkichu’ ñispam ñirqanki.”
“Imañinkitaq, wakamuchaq kuchi warmi? Mullayki tukuy huiracochakunawan puñuq pampawarmi kasqanta tukuy hinantin runakunapas yachanku. Chichu kaptinqa huk huiracochap rurun kanman. Kunanqa upallaytaq, kuchi warmi; mana upallaptiykiqa kay qullquywan waqachisqayki putichisqayki millay llullasqaykiraykumanta. Utqaspa ripuytaq!”

“Teófilo, kunan punchaw tukuy chay waka muchana wasikunata waqllichisun tunichisun! Mana ñam kay llaqtamanta pi runapas chaqay llulla wakakunata muchanqachu. Chay purum wasimanpas risaqmi. Chaypi wakamuchaqkuna kaptinqa llaqtamanta qarqusaqmi. Uyarinkichu?”
Teófilo pisi kunka asispam “arí, padre” ñispa willarqan.

“Kuriñawpa wawqiy, chay Isabel Chawpitiklla supaywarmi chatawarqan ‘padrewan puñusqanmanta mullay chichuyarqan’ ñispa. Ñuqa paywan musquyllapi siriptiyqa imahinach chayqa kanman? Imanasaqmi?”
“Ama putikuychu, wawqiy. Chawpitikllaqa ‘kaymanta ripuchun!’ ñispam chayllata munan.”
“Kunanri wakakunap tukuy ima haykantapas waqllichispa rupachispa ayñikapusaqmi! Ñawpa purum wasinkuman risaq!”
“Amam chaytaqa ruraychu, wawqiy. Chayta ruraptiykiqa paykunataq iglesiata rupachinqaku ichapas qamtapas wañuchispa.”
“Wañuchiwaptinkupas rurasaqmi.”
“Qasikakuy, wawqiy. Wasiykiman kutiy. Qaya punchaw mana chika piñakuq kaptiykiqa ima rurananchiktapas rimanakusun.”

“Teófilo, qaya paqariptinmi purum wasiman risaq.”
“Arí, padre. Ancha karum. Ancha sasam rinaykipaq. Ña wayquta uraykuspa mayuta chimpanaykim, mayuta ña chimpaspari ñataq urquta wichayrinaykim. Tutayaptin chayamunki. Qamwan wakilla risaq ama pantakanaykipaq.”
“Manam. Sapallaymi risaq.”
“Munasqaykikama kachun!”