Padrep watiqaynin - V

“Chay Kusiñawpa Teófilo ñisqaqa supaypa wawanmi. Ñakasqa kachuntaq! Qayna paqarinpim padre wasiyman hamuptin Jesucristop imagenninta Virgenpa imagennintapas sumaq qumpi pachawan pachallichisqata rikuchirqani. Hinaspam papata quwitapas padreman qurqani. Chaymantam Kusiñawpaqa padreta ñirqan ‘chay santo imagen ukunpitaq wakap unanchanmi kan’ ñispa. Kanan punchaw padreqa kay wasiyman kutimurqan ‘wakap unanchanta rikusaq’ ñispa. Jesúspa Virgenpa imagenninkunatapas hatarichispam Qullqiruntup unanchanta paninpa unanchantapas ukunpi tarirqan. ‘Supaymuchaq kanki’ ñispa anchata piñakurqan Qullqiruntup rantiqnin huchuylla yuraq rumita paninpa rantiqnin atuqpa chupantapas apapuspam ‘chaykunata pakichisaq rupachisaq’ ñispa ñirqan.”
“Chaymi wasiymanpas hamurqan. Aylluypa wakantaqa surqurqan apapuspa. Imahinataq kasun mana waqaychaq wakayuq kaspaqa?”
“Runakunaqa willanku, qayna tuta Qullqiruntu huchuylla wamra tukuspas padrep ñawpaqninpi rikurirqan ñanta pantachispa’ ñispa. ‘Chaymantas quri lluychu tukuptin mancharispa qaparispa padreqa wasinman kallpaspa kutimurqan.”
Chayta uyarispam tukuy hinantin chaypi kaq runakunaqa asirqanku.
“Padreqa ñawpa purum wasinchikman riyta munaspaqa paqtataq Kusiñawpawan rinman, chay ñawpaq padrehina chinkarinman-ari.”
“Kayhinataq manam kanqachu. Manam chakranchikman rinanchikta munanchu ‘iglesiata allichankichik’ ñispa. Chayhina kaptinqa manam mikunayuqchu kasun. Padrepas yarqaymanta wañunqa. Aylluwakata qichupuptinqa pich wasinchiktapas chakranchiktapas kamaspa waqaychanqa? Manam ñawpa ayawasinchik machayman riptinchikqa ayanchikkunaqa chirimanta upyanayaymanta yarqaymanta muchunqa, paqtach ñuqanchikta ñakawachwan. Imanasuntaq? Chaytam ñiwayku, Chawpitiklla, qam wakap yanan kaspa.”
“Imananayta ñam yachani. Qullqiruntu wamra tukuptinqa ichapas Qullqirasu ñisqa paninpas sumaq sipas tukunman. Wakaykunawan rimanakusaq ‘imam aswan allin kanqa?’ tapuspa. Maypim padre Qullqiruntup rantiqnin chay yuraq rumi unanchanta surqurqan, chaypim kanan huk yuraq rumi rikurirqan. Maypim padreqa Qullqirasup atuqpa chupan unanchanta surqurqan, chaypim kanan huk atuqpa chupan rikurirqan.”

“Mamay, Qullqirasu, yanapawayku. Chay padreqa kay llaqtapi qipariptinqa, tukuyninchik qullusun137 .” Huchuylla rumikunata pachaman wischuspam Isabel Chawpitikllaqa wakawan rimanakurqan.
Chaysawapi “allinmi kanqa; mamanchik ‘yanapasqaykichik’ ñispam ñiwarqan.”
Hinaspam quwi arpapusqanmantaqa aswatapas Qullqiruntup ruminsawaman Qullqirasup atuqpa chupansawamanpas hichaspa takiyta qallarirqan.


  1. tukuyninchik qullusunla huaca también estará entre las víctimas